header image
Αρχική
Τα χωριά μας
Ιστορία και Πρόσωπα
Ο Αγραφιώτης ποταμός
Ο Δήμος
Οι Σύλλογοι
Γιορτές / Εκδηλώσεις
Αξιοθέατα
Τουρισμός
Εφημερίδες / Περιοδικά
Φωτογραφίες / VIDEO
Αγραφιώτικα Βιβλία

   Η  φωτογραφία του μήνα ! 


  
  Η προσευχή του ταπεινού 

  

  Αγραφιώτικα  ποιήματα  !  
     

 
   Πανευρυτανική  Ένωση    
     


   Ελληνομουσείο Αγράφων  
     

    
  Η Εφημερίδα "Τ' ΑΓΡΑΦΑ" 
      


         Το Μοναστηράκι       
      
        Βυζαντινό Μουσείο  
     

 Κατσαντώνης 1775 - 1809 
  Αντώνης Μακρυγιάννης - Κατσαντώνης

     
                
  Για περισσότερες πληροφορίες
    
 
  Καλωσορίσατε στ'  Ά γ ρ α φ α  
     
         Κ α λ ό   Κ α λ ο κ α ί ρ ι   

           

         


Warning: html_entity_decode(): charset `ISO-8859-7' not supported, assuming utf-8 in /services/webpages/util/y/z/yzetp9ra.vodafonehosting.gr/public/includes/pathway.php on line 16
Αρχική arrow Άρθρα | arrow Η Πανευρυτανική Ένωση από το 1955 έως σήμερα
Η Πανευρυτανική Ένωση από το 1955 έως σήμερα Εκτύπωση E-mail
Η   ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ,   με την αρχική της επωνυμία «ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , ιδρύεται το έτος 1955. Από τότε μέχρι σήμερα το επιστημονικό και εκπολιτιστικό αυτό πατριδοτοπικό σωματείο διαγράφει μια λαμπρή πορεία δράσης και προσφοράς στη ζωή και τον πολιτισμό της Ευρυτανίας.

     «Πανευρυτανική Ένωση».
   Μια διαδρομή προσφοράς στην Ευρυτανία από το 1955 έως σήμερα
 
     Η 55χρονη και πλέον διαδρομή της «Πανευρυτανικής Ένωσης», χωρίζεται σε τρεις χρονικές περιόδους, με άξονα τη θητεία των τριών μακρόβιων προέδρων της.
                 Α΄ περίοδος (1955 έως 1978), Προεδρία  Ανδρέα Πουρνάρα
                 Β΄ περίοδος (1978 έως 2006), Προεδρία  Παν.  Κωστοπαναγιώτη
                 Γ΄ περίοδος (2006 έως σήμερα),  Προεδρία Κων/νου Παπαδοπούλου
     Το πολυσχιδές έργο της για την Ευρυτανία είναι μεγάλο και τίμιο. Γι’ αυτό και αληθινό. Στα 55 χρόνια της πορείας της έχει να επιδείξει πλουσιότατο πολιτιστικό, κυρίως, έργο, το οποίο ξεπερνάει τα όρια της Περιφερειακής  Ενότητας Ευρυτανίας….
 

     Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1955-1978), Προεδρία Ανδρέα Πουρνάρα
     Το πρώτο καταστατικό του «επιστημονικού και εκπολιτιστικού Σωματείου», με την επωνυμία «ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συντάσσεται και υπογράφεται στις 9 -1- 1955 και αναγνωρίζεται στις 28 -3- 1955, με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθμός απόφασης 4321). Έδρα ορίζεται η Αθήνα. Το καταστατικό τροποποιείται οκτώ (8) χρόνια αργότερα, στις 26 -3- 1963, με μόνη αλλαγή τη νέα επωνυμία του Σωματείου ως «ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» (αριθμός απόφασης 5328).
     Πρωτοπόροι και συμπαραστάτες είναι Ευρυτάνες με μεγάλη επιστημονική και κοινωνική εμβέλεια, όπως ο Ανδρέας Πουρνάρας, Πρόεδρος επί σειράν ετών, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, οι καθηγητές Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος, Ιωάννης Χρυσικός, Νικόλαος Τσαμπούλας, Νικόλαος Κρικέλλης,  ο ιστορικός Πάνος Βασιλείου, ο Παύλος Μπακογιάννης κ.ά.
     Οι σκοποί της ίδρυσης του Σωματείου, όπως ακριβώς αναγράφονται στο καταστατικό, είναι οι εξής:  α) Η συστηματική έρευνα και μελέτη της Ιστορίας, της Λαογραφίας, της Οικονομίας του Νομού Ευρυτανίας. β) Η εκλαΐκευση της Τέχνης και της Επιστήμης για την ηθική, πνευματική και εκπολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων της Ευρυτανίας. γ) Η διάδοση επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων και μέσων για την οικονομική πρόοδο του Νομού. δ) Η διά νομίμων μέσων και ενεργειών προσπάθεια επίλυσης γενικών συμφερόντων των Ευρυτάνων. ε) Η καλλιέργεια επαφής και η ανάπτυξη στενότερων δεσμών με τους εκτός της Ευρυτανίας και ιδιαίτερα στην αλλοδαπή διαμένοντες Ευρυτάνες (άρθρο 2ο)
     Η πρώτη σφραγίδα που καθιερώνει η «Πανευρυτανική Ένωση» είναι απλή. Αναγράφεται κυκλικά η επωνυμία και στο μέσον το έτος της ιδρύσεώς της (άρθρο 30ο).
     Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Πανευρυτανικής Ένωσης» απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη και η θητεία του είναι διετής (άρθρο 13ο). Το δικαίωμα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εκείνα δηλαδή, τα οποία είτε κατάγονται είτε έλκουν την καταγωγή τους από την Ευρυτανία (άρθρο 11ο).
 
     Στην προεδρία της «Πανευρυτανικής Ένωσης» ο Ανδρέας Πουρνάρας (γεννήθηκε στο Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας το 1896) παραμένει από το έτος 1955 μέχρι του θανάτου του, στις 24-2-1974,  εκλεγόμενος συνεχώς, κατά τις αρχαιρεσίες όλων των επομένων ετών, τόσον αυτός όσον και το ίδιο, κατά βάση, Διοικητικό Συμβούλιο. Από το 1974 μέχρι το τέλος, σχεδόν του 1978 εναλλάσσονται τα Δ.Σ. με προέδρους τους Δ. Αγραφιώτη, Γ. Τσιτσάρα και Αθαν. Παρούτσα. Από τον Δεκέμβριο του 1978 αναλαμβάνει νέο Δ.Σ., υπό την προεδρία του Παν. Κωστοπαναγιώτη και έκτοτε οριοθετείται η δεύτερη περίοδος της «Πανευρυτανικής Ένωσης».
     Τα Γραφεία της «Πανευρυτανικής», όσο καιρό είναι πρόεδρός της ο Ανδρέας. Πουρνάρας, στεγάζονται στην «Επιστημονική Εταιρεία Πάπυρος» επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 46, στην Αθήνα. Ο Ανδρέας Πουρνάρας διαθέτει, επίσης, το ατομικό του γραφείο για τη στέγαση του «Συλλόγου Ευρυτάνων Σπουδαστών «Ο ΕΥΡΥΤΑΝ» (έτος ίδρυσης 1958). Για μικρά μόνο χρονικά διαστήματα φιλοξενούνται επί της πλατείας Καρύτση, όπου και το δικηγορικό γραφείο του Μάκη Μπαλωμένου, γραμματέα της «Ένωσης». Και μετά το θάνατο του Πουρνάρα για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο «Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών» (Σίνα και Αραχώβης, Αθήνα) και στο γραφείο του προέδρου Γ. Τσιτσάρα, επί της Σταδίου 51.
 
     «Πανευρυτανική Ένωση»: μια διαδρομή προσφοράς στην Ευρυτανία από το 1955 έως το 1978: Σε κάθε πρόβλημα που απασχολεί την Ευρυτανία και τους Ευρυτάνες η «Πανευρυτανική Ένωση» είναι παρούσα με υπομνήματα, εκκλήσεις και παραστάσεις σε φορείς και αρμόδιους. Ο Ανδρέας Πουρνάρας με το προσωπικό του κύρος και τις κοινωνικές του γνωριμίες αναλώνει τη ζωή του στην εξυπηρέτηση των σκοπών της «Πανευρυτανικής».  
     Η «Πανευρυτανική Ένωση», σε συσκέψεις από κοινού με τα άλλα εν Αθήναις ευρυτανικά σωματεία και την παρουσία Ευρυτάνων βουλευτών και πολιτευτών, στέλνει υπομνήματα για την προώθηση και επίλυση χρονιζόντων θεμάτων υποδομής στην Ευρυτανία, όπως οδοποιίας, συγκοινωνιακών έργων, εξηλεκτρισμού. Προβαίνει σε ενέργειες για την ίδρυση τουριστικού ξενοδοχείου στο Καρπενήσι και συστήνει στα εκδρομικά σωματεία στην Αθήνα να συμπεριλάβουν και την Ευρυτανία στα εκδρομικά τους προγράμματα. Μεριμνά ακόμη και για την ίδρυση Γηροκομείου στο Καρπενήσι. Οι εισπράξεις που συγκεντρώνονται από κοινωνικές εκδηλώσεις αποφασίζεται να διατεθούν για την αγορά οικοπέδου, ώστε να κτιστεί Παιδικός Σταθμός στο Καρπενήσι.
   • • Η Ένωση δεν υστερεί ακόμη σε φροντίδες για την επισκευή μνημείων (όπως λ.χ. της ιστορικής εκκλησίας Αγίας Παρασκευής Βραγγιανών-Γούβας, όπου έζησε πολλά χρόνια και απεβίωσε ο Όσιος Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός). Συμβάλλει, από κοινού με άλλους φορείς, στην κατασκευή και τοποθέτηση του ανδριάντα του Γ. Καραϊσκάκη στο Φάληρο. Με δαπάνες της φιλοτεχνείται η προτομή του Γ. Καφαντάρη από τον γλύπτη Λουκόπουλο, η οποία, μετά τον θάνατον του Ανδρέα Πουρνάρα και επί προεδρίας Δημητρίου Αγραφιώτη, τοποθετείται στην είσοδο της πόλεως του Καρπενησίου. Αποτέλεσμα των ενεργειών της μάλιστα είναι η μετονομασία, σε ειδική τελετή την 16-6- 1963, οδού της Αθήνας (η όπισθεν του Α΄ Νεκροταφείου Αθηνών λεωφόρος Γούβας)  σε οδό Γεωργίου Καφαντάρη.
   • • Κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών της «Πανευρυτανικής Ένωσης» το 1960 εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για αγορά ιδιόκτητου διαμερίσματος, προκειμένου να στεγαστούν μόνιμα τα γραφεία του σωματείου και των άλλων ευρυτανικών οργανώσεων. Δημοσιεύεται, μάλιστα, ο πρώτος κατάλογος εισφορών και δωρεών στο περιοδικό «Ευρυτανικά Χρονικά» (τχ. 2/Δεκ. 1960, σ. 96).
   • • Γεννημένος στα ευρυτανικά ελατοδάση ο Ανδρέας Πουρνάρας εντυπωσιάζει με την οικολογική του έμπνευση να οργανώνονται κάθε Αύγουστο στο Καρπενήσι «Γιορτές του Δάσους», με σκοπό τη διεθνή προβολή του ευρυτανικού τοπίου και  την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής. Η πρώτη φορά που διοργανώθηκαν δασικές εορτές ήταν τον Αύγουστο του 1964 με στόχο να καθιερωθούν ως ετήσιες φεστιβαλικές εκδηλώσεις. Τότε ο Ανδρέας Πουρνάρας στο λόγο που εκφώνησε ανακοίνωσε την πρόθεσή του, σε συνεργασία με τα Λογοτεχνικά Σωματεία των Αθηνών, για προκήρυξη πανελληνίου λογοτεχνικού διαγωνισμού για τη βράβευση του καλύτερου λογοτεχνήματος με θέμα τα δάση και τα βουνά της Ευρυτανίας. 
   • • Το φιλανθρωπικό έργο της Πανευρυτανικής Ένωσης επεκτείνεται γενικότερα σε άπορους και αναξιοπαθούντες Ευρυτάνες. Αλλά εκεί που η «Πανευρυτανική Ένωση» δίνει εξετάσεις και παίρνει άριστα είναι  η προσφορά της στην ενίσχυση των πληγέντων κατοίκων της Ευρυτανίας, κατά την κατολίσθηση του Μικρού Χωριού Ευρυτανίας (αρχές του 1963)  και στους  σεισμούς της Ευρυτανίας (Φεβρουάριος 1966). Η κινητοποίηση όλων των Ευρυτάνων του Λεκανοπεδίου της Αττικής και η αποστολή των εφοδίων έγινε σε συντομότατο χρονικό διάστημα, για τα δεδομένα της εποχής, και προηγήθηκε κατά πολύ του Ερυθρού Σταυρού και του Κράτους (Υπουργείο Πρόνοιας). Το μακροσκελές και εμπεριστατωμένο υπόμνημα που έστειλε ο Ανδρέας  Πουρνάρας σε κάθε αρμόδιο, η πρότασή του να ζητηθεί από την Κυβέρνηση η άμεση ίδρυση «Αυτόνομου Οργανισμού Σεισμοπαθών Ευρυτανίας», αλλά και οι εκκλήσεις του σε σχολεία των Αθηνών είναι μερικές από τις ενέργειες που καταδεικνύουν την μεθοδικότητα και την τεράστια προσφορά της «Πανευρυτανικής Ένωσης» με την καθοδήγηση του Προέδρου της.
   • • Το σωματείο μεριμνά και για το κοινωνικό και ψυχαγωγικό μέρος των Ευρυτάνων. Διοργανώνει χορούς και συνεστιάσεις, εκδρομές για τη γνωριμία της Ευρυτανίας και υποδέχεται τους ξενιτεμένους Ευρυτάνες της Αμερικής, καθώς και μέλη της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι».
   • • Η οικονομική ανθοφορία της Πανευρυτανικής Ένωσης, εξακτινώνεται και στο πνευματικό και εκπολιτιστικό έργο της. Υλοποιείται υπόσχεση που δόθηκε στο Σύνδεσμο «Ευγένιος ο Αιτωλός» για τη σύσταση Βιβλιοθήκης στο Καρπενήσι, το 1965. Η Βιβλιοθήκη αυτή φέρει σε επιγραφή το όνομα και τη φωτογραφία του δωρητή της και προέδρου της «Πανευρυτανικής Ένωσης» Ανδρέα Πουρνάρα.
   • • Μέριμνα της Πανευρυτανικής Ένωσης» είναι και η εκπαίδευση στην Ευρυτανία, όπως η συμπλήρωση των κενών θέσεων σε σχολεία του νομού, η χορήγηση βραβείων και υποτροφιών σε αριστεύοντες Ευρυτάνες μαθητές και φοιτητές και η ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών της Ευρυτανίας με βιβλία του εκδοτικού οίκου «Επιστημονική Εταιρεία Ελληνικών Γραμμάτων-Πάπυρος», ιδρυτής του οποίου ήταν ο Ανδρέας Πουρνάρας.
   • • Σημαντικά κονδύλια διατίθενται για τη βράβευση Ευρυτάνων συγγραφέων, την επιδότηση για την έκδοση και αγορά βιβλίων τους, ώστε να καταρτιστεί μια αξιόλογη βιβλιοθήκη ευρυτανικού βιβλίου.
   • • Στο εκδοτικό της έργο ανήκει και η κυκλοφορία των τριών τευχών του περιοδικού «Ευρυτανικά Χρονικά», με θέματα λαογραφικά, ιστορικά, αρχαιολογικά, εκπαιδευτικά, και ό,τι έχει σχέση με την οικονομία και τον τουρισμό της Ευρυτανίας. Κυκλοφορούν τρία τεύχη (τχ.1/Νοέμ. 1959, τχ.2/Δεκ. 1960 και τχ. 3/Δεκ. 1962). Επανεκδίδεται ακόμη το βιβλίο «Διονυσίου Ιερομονάχου, Κώδιξ της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής του Φουρνά των Αγράφων» με επιμέλεια Χαραλάμπους Χατζηθάνου (1963).
   • • Η «Πανευρυτανική Ένωση», τέλος, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην  ανάδειξη της  γενέθλιας γης, προκηρύσσοντας διαγωνισμό μέσω της Ακαδημίας Αθηνών το 1958,  για  τη συγγραφή της «Ιστορίας της Ευρυτανίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον», με χρηματικό έπαθλο 15.000 δραχμών. Παράλληλα με τη γενική ιστορία της Ευρυτανίας, το 1961, ενθαρρύνει και παρακινεί για τη συγγραφή πέντε τοπικών ιστορικών μονογραφιών, όπου θα περιγράφεται λεπτομερώς ό,τι είναι γνωστό από γραπτά μνημεία ή από την προφορική παράδοση, αθλοθετώντας ισάριθμα χρηματικά ποσά.
 

     Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1978-2006), Προεδρία Παν. Κωστοπαναγιώτη
     Στις εκλογές του Δεκεμβρίου του 1978, αναλαμβάνει την Προεδρία της ιστορικής «Πανευρυτανικής Ένωσης», ως αντάξιος διάδοχος του Ανδρέα Πουρνάρα, ο Παναγιώτης Κωστοπαναγιώτης (Καρπενήσι 1921-Αθήνα 2009), ο οποίος εκλέγεται συνεχώς και παραμένει στη θέση του προέδρου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2006.
«Πανευρυτανική Ένωση»: μια διαδρομή προσφοράς στην Ευρυτανία 1978-2006: Ο απολογισμός του έργου του Παν. Κωστοπαναγιώτη στην «Πανευρυτανική Ένωση», την οποία υπηρέτησε από το 1978 έως το 2006 με απαράμιλλο δημιουργικό πάθος και μεράκι, είναι τεράστιος.
   • • Στις αρχές της θητείας του Παν. Κωστοπαναγιώτη (1979-1980) ενοικιάζονται τα γραφεία της Ένωσης στην οδό Κλεισθένους 17, τα οποία και αγοράζονται στις αρχές του 2000. Το «σπίτι του Ευρυτάνα», όπως ονόμαζε τα ιδιόκτητα γραφεία, είναι η υλοποίηση του οράματος της «Πανευρυτανικής Ένωσης»  του έτους 1960, επί προεδρίας Ανδρέα Πουρνάρα.
   • • Δρομολογούνται τροποποιήσεις στο καταστατικό, οι οποίες επικυρώνονται το 2009, επί προεδρίας Κ. Παπαδόπουλου. Η Ένωση έχει σφραγίδα που αναγράφει κυκλικά την επωνυμία της «Πανευρυτανική Ένωση» και το χρόνο της ίδρυσής της (1955), και στον εσωτερικό κύκλο τις λέξεις: «ΕΥΡΥΤΟΣ Ο ΟΙΧΑΛΙΕΥΣ – ΓΕΝΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ», εντός δε κύκλου απεικονίζεται η μορφή του μυθικού βασιλιά Ευρύτου, κατόπιν προτάσεως του Δημητρίου Φαλλή.
   • • Ο θεσμός των υποτροφιών και βραβεύσεων σε Ευρυτάνες Σπουδαστές και Φοιτητές, που ξεκίνησε επί Ανδρέα  Πουρνάρα, ενισχύεται και ορίζεται η «Επιτροπή Υποτροφιών Σπουδαστών και Φοιτητών» (1987).
   • • Τη γέφυρα που έστησε ο Παν. Κωστοπαναγιώτης, ως εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας, με τους απόδημους Ευρυτάνες τη στεριώνει περισσότερο ως Πρόεδρος της «Πανευρυτανικής Ένωσης» και της δίνει το χαρακτήρα μιας βαθύτατης εγκαρδιότητας. Ο ίδιος είναι πάντοτε η ψυχή των Συνεδρίων που διοργανώνει η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι» κάθε χρόνο. Πρόταση του Παν. Κωστοπαναγιώτη, μέσω της «Πανευρυτανικής», είναι να απονεμηθεί τιμητική διάκριση από την Ακαδημία Αθηνών στην Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι» με τη συμπλήρωση 40 χρόνων πνευματικού, κοινωνικού και πατριωτικού έργου προς τη γενέτειρα (1944-1984). Οργανώνει, επίσης, μέσω της «Πανευρυτανικής Ένωσης», σχετικές εκδηλώσεις για τα «50 Χρυσά χρόνια» του «Βελουχιού» (1994).
   • • Η αγάπη της «Πανευρυτανικής Ένωσης» προς τον απόμαχο γέροντα Ευρυτάνα, την τρίτη ηλικία, φανερώνεται έμπρακτα, όταν με τη συμβολή και άλλων φορέων και ιδιωτών ανεγείρεται το Γηροκομείο ή «Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας» στο Καρπενήσι, το «Σπίτι των Γερόντων», όπως το ονομάζει ο Πρόεδρός της (1992). Την επόμενη χρονιά (21 -1- 1993) σε ειδική εκδήλωση στο Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας (Γηροκομείο) Καρπενησίου η «Πανευρυτανική Ένωση» διοργάνωσε εκδήλωση με την ευκαιρία του «Ευρωπαϊκού έτους των Ηλικιωμένων».
   • • Το έργο του Παν. Κωστοπαναγιώτη στην «Πανευρυτανική Ένωση» συνδέεται με την τεράστια προσφορά στο τομέα της υγείας. «Οι Γιατροί της Ομάδας Κοινωνικής Αλληλεγγύης», δραστηριοποιούνται με πρωτοβουλία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της «Πανευρυτανικής Ένωσης», του Ρευματολόγου Τάσου Κοντομέρκου το 1976. Πρόκειται για μια ομάδα Ευρυτάνων γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι, με τις εξορμήσεις τους στα απομακρυσμένα χωριά, προσφέρουν στο πάσχοντα Ευρυτάνα και σώζουν ζωές. Για το θεάρεστο έργο τους χαρακτηρίζονται ως «Άγγελοι Αγάπης» και «Καλοί Σαμαρείτες».
   • • Στον πνευματικό και εκπολιτιστικό τομέα πλούσια είναι η συγκομιδή της «Πανευρυτανικής». Από τις ποικίλες πνευματικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που φέρουν τη σφραγίδα του προέδρου της Παν. Κωστοπαναγιώτη αναφέρουμε δειγματοληπτικά: 
• ? Φιλολογικό μνημόσυνο για τον ιστορικό συγγραφέα Πάνο Βασιλείου (20.2.1985)
• ? Εκδήλωση τιμής για τον δάσκαλο και λογοτέχνη Γιάννη Βράχα (3.3.1987) και παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Παπαδόπουλου «Γιάννης Βράχας, ο Δάσκαλος, ο Αγωνιστής, ο Λογοτέχνης» (12.3.2001)
• ? Εκδήλωση μνήμης για τον αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Γιάννη Κρικέλη (3.4.1987)
• ? Μνήμη των δύο Ευρυτάνων ποιητών Δώρη Άνθη (Νίκου Ζωγραφόπουλου) και Γιώργου Τσουκαλά. Ο Δώρης Άνθης τιμήθηκε ιδιαίτερα ως ήρωας της Εθνικής Αντίστασης με προτομή στο Καρπενήσι.
• ? Τιμή στον ποιητή και δημοσιογράφο Θεόδωρο Σκουρλή (19.5.1991)
• ? Τιμή στα αδέρφια Ανδρέα και Δημήτρη Πουρνάρα (3.3.1996). Το 2000, μάλιστα, χαρακτηρίζεται ως «Έτος μνήμης Ανδρέα Πουρνάρα» και διοργανώνονται εκδηλώσεις σε διάφορες περιοχές της Ευρυτανίας (14.10.2000), ενώ παρουσιάζεται το βιβλίο του Μιχάλη Σταφυλά, «Ανδρέας Πουρνάρας. Μια ζωή δεμένη με την Ιστορία και την Παιδεία του τόπου», το τοπίο κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο «Πάπυρος» το 2000.
• ? Το 2000, με αφορμή την επέτειο των 60 χρόνων από το θάνατο του Ζαχαρία Παπαντωνίου τιμάται η μνήμη του (21.11.2000) και παρουσιάζεται το βιβλίο του Μιχάλη Σταφυλά «Ζαχαρίας Παπαντωνίου. Τα θεία δώρα των εμπνεύσεών του» (23.1.2001), το οποίο κυκλοφορεί με πρωτοβουλία της Πανευρυτανικής Ένωσης.
• ? Το 2005 εκδίδεται και παρουσιάζεται το βιβλίο του Μιχάλη Σταφυλά «Γεώργιος Καφαντάρης. Μια ζωή στις επάλξεις της Δημοκρατίας» (Αθήνα, 4.6.2005 και Καρπενήσι, 11.9.2005).
 
   • • Από το εκδοτική παρουσία της «Πανευρυτανικής» επί προεδρίας Παν. Κωστοπαναγιώτη σημειώνουμε τα εξής βιβλία, κατά χρονολογική σειρά εκδόσεώς τους:
   • • 1. Μιχάλης Σταφυλάς, «Της πατρίδας και της λευτεριάς. Νίκος Ζωγραφόπουλος, Γιώργος Τσουκαλάς, δυο Ευρυτάνες ποιητές της Αντίστασης» (1988).
   • • 2. Ανδρέας Τσούρας «Μιχάλης Σταφυλάς. Ξεχωριστή φυσιογνωμία στα λογοτεχνικά και ιστορικά δρώμενα» (2001).
   • • 3. Μιχάλης Σταφυλάς, «Δώρης Άνθης, Στο δρόμο της ζωής (ποίηση)» (2001).
   • • 4. Γεώργιος Φαρμακίδης, «Γυμνάσιο Καρπενησίου. Το χρονικό της ανέγερσης του πρώτου διδακτηρίου (επιμέλεια: Κώστα Παπαδόπουλου)» (2002).
   • • 5. Μιχάλης Σταφυλάς, «Γεώργιος Καφαντάρης. Μια ζωή στις επάλξεις της Δημοκρατίας» (2005).
   • • Η επανέκδοση του περιοδικού «Ευρυτανικά Χρονικά» το 2002 ξεκινά με ενέργειες του Π. Κωστοπαναγιώτη. Επί της θητείας του κυκλοφορούν τα 16 πρώτα τεύχη (τχ.1/Γεν.-Φλεβ.-Μάρτ. 2002 έως τχ. 16/Οκτ.-Νοέμ.-Δεκ. 2005). Διευθυντής είναι ο ίδιος και επιμελητής της έκδοσης ο Μιχάλης Σταφυλάς. Από τότε μέχρι σήμερα το περιοδικό κυκλοφορεί ανελλιπώς ανά τρίμηνο με θέματα ιστορικά, φιλολογικά, λαογραφικά, πολιτιστικά ευρυτανικού περιεχομένου και έναν απολογισμό της δράσης της «Πανευρυτανικής Ένωσης». 
 

     Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2006 έως σήμερα), Προεδρία Κων/νου  Παπαδόπουλου
     Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που προκύπτει από τις εκλογές στις 5-2- 2006, συγκροτείται σε σώμα στις 11-2-2006, υπό την προεδρία του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου και ξεκινά μια νέα πορεία, αναλαμβάνοντας, παράλληλα, μια μεγάλη ευθύνη, τη συνέχιση των προσπαθειών των προηγουμένων συμβουλίων για την προβολή της Ευρυτανίας.
     «Πανευρυτανική Ένωση»: μια διαδρομή προσφοράς στην Ευρυτανία 2006-2010. Η «Πανευρυτανική» συνεχίζει το μεγαλόπνοο έργο της και τη δράση της για την Ευρυτανία και κατά την τρίτη αυτή περίοδό της.
   • • Μόλις αναλαμβάνει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ιστορικής «Πανευρυτανικής Ένωσης» μεριμνά για την επανασύσφιξη των σχέσεων και την αγαστή συνεργασία με τα άλλα ευρυτανικά πολιτιστικά σωματεία και τους φορείς, αποστέλλοντας σχετικά έγγραφα και χαιρετιστήριες επιστολές.
   • • Τα ιδιόκτητα γραφεία της «Πανευρυτανικής Ένωσης» ανακαινίζονται και γίνονται αγνώριστα. Πρώτιστο μέλημα είναι και η οργάνωση της βιβλιοθήκης, κυρίως Ευρυτάνων συγγραφέων, πολλοί από τους οποίους συνδράμουν προσφέροντας βιβλία τους. Παράλληλα η «Πανευρυτανική Ένωση» χορηγεί δωρεάν βιβλία σε συλλόγους, σε σχολεία  και σε αριστούχους μαθητές και φοιτητές της Ευρυτανίας.    
   • • Όταν αναλαμβάνει το νέο Δ. Σ.  της «Πανευρυτανικής Ένωσης» τα έσοδα ήταν περίπου 600,00 ευρώ και τα φτάνει κατά το α΄ έτος της θητείας του στα 22.167,00 ευρώ, με την άψογη διαχείριση του ταμία Βασίλη Σιορόκου.
   • • Επί της θητείας του νέου Δ.Σ.  έχουμε τροποποίηση και συμπλήρωση άρθρων του καταστατικού (3τής θητεία, επικύρωση αλλαγής σφραγίδας, μεταγραφή στη δημοτική). Το νέο καταστατικό ψηφίστηκε στη Γενική Συνέλευση στις 30-3-2008 και επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 25 -5- 2009.
   • • Στον τομέα της Υγείας οι «Γιατροί της Ομάδας Αλληλεγγύης» συνεχίζουν τις εξορμήσεις τους σε δυσπρόσιτα χωριά της Ευρυτανίας. Η «Πανευρυτανική Ένωση» διοργανώνει, επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διδασκαλία μαθημάτων Α΄ Βοηθειών σε απομακρυσμένους δήμους της Ευρυτανίας και εκδίδει τον «Οδηγό Βασικών Πρώτων Βοηθειών» με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).
   • • Η πνευματική πολυτεκνία της «Πανευρυτανικής Ένωσης» κατά την περίοδο αυτή  είναι κάτι το θαυμαστό. Μια ενδεικτική αναφορά: 
• ? Διοργανώνονται τιμητικές εκδηλώσεις σε Ευρυτάνες πνευματικούς ανθρώπους (Παν. Κ. Βλάχος, Δημήτριος (Τάκης) Τουλούπας, Παν. Κωστοπαναγιώτης, Ι. Κρικέλης, π. Κων/νος Βαστάκης). Τιμούνται, επίσης, κατ’ έτος οι Ευρυτάνες Άγιοι.
• ? Το 2006 ορίζεται ως «Έτος Καφαντάρη», στα 60 χρόνια από το θάνατο του Ευρυτάνα πολιτικού  και προσφέρεται από ένα αντίτυπο του βιβλίου του Μ. Σταφυλά «Γεώργιος Καφαντάρης, Μια ζωή στις επάλξεις της Δημοκρατίας» σε όλα τα Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως των Νομών Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας και  στους Βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου και τους Ευρωβουλευτές σε τιμή κόστους, με τη συνεργασία της Βουλής των Ελλήνων. 
• ? Το 2008 ανακηρύσσεται ως «έτος Κατσαντώνη» στα 200 χρόνια από τον μαρτυρικό θάνατό του.
• ? Το 2010 ανακηρύσσεται ως «Έτος Ζαχαρία Παπαντωνίου», στα 70 χρόνια από το θάνατό του, και διοργανώνεται μια πληθώρα εκδηλώσεων τιμής και μνήμης στην Αθήνα, αλλά και σε πόλεις που διαμένουν πολλοί Ευρυτάνες (Λαμία, Αγρίνιο) (βλ. παρακάτω) 
 

     Οι Ευρυτάνες – και όχι μόνον - κατά την τελευταία 5ετία βίωσαν ένα θαυμάσιο ταξίδι δημιουργίας, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν κατέκτησαν μόνον τις κορυφές των Αγράφων αλλά και πολλές άλλες υψηλές πνευματικές και δημιουργικές κορυφές….
Ειδικότερα, κατά την 5ετία 2006-2011, πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της «Πανευρυτανικής Ένωσης» οι παρακάτω δραστηριότητες:
 
Α.- Ημερίδες – Συνέδρια
α.-  Ημερίδα στη Βούλπη Ευρυτανίας στις 18-8-2007, με θέμα: «Η Βούλπη στη διαδρομή της Ιστορίας». Παρουσιάστηκαν δεκατέσσερις (14) εισηγήσεις και δίκαια χαρακτηρίστηκε  ως «υψηλού επιστημονικού επιπέδου». Τα πρακτικά εκδόθηκαν σε σχετικό καλαίσθητο τόμο.
 
β.- Ημερίδα στο Ραπτόπουλο στις 2 -8- 2008  με θέμα: «Άγνωστη Ιστορία και Ανάπτυξη του Δήμου Ασπροποτάμου». Η ημερίδα αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια Σχεδίου Δράσης  με τον τίτλο «Ασπροπόταμος, Άγνωστη Ιστορία και Σύγχρονη Ανάπτυξη», το οποίο είχε εγκριθεί από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με τη συγχρηματοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  Παρουσιάστηκαν συνολικά δεκαοκτώ (18) εισηγήσεις.  Τα πρακτικά εκδόθηκαν σε  καλαίσθητο τόμο.
 
γ.-Τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο στο Τροβάτο (08-08-2008), στα Άγραφα (09-08-2008) και στα Βραγγιανά (10-08-2008) που είχε ως θέμα: «Τα Άγραφα στη διαδρομή της Ιστορίας».  Τα πρακτικά εκδόθηκαν σε δύο(2) καλαίσθητους τόμους.
 
δ.-Ημερίδα με θέμα «Μνήμη Δημητρίου (Τάκη) Τουλούπα» (9-2-2009) στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών.
 
ε.-Ημερίδα με θέμα: «Πνευματικές προσεγγίσεις: Η περίπτωση του Μάρκου Γκιόλια» (22-02-2009), στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Ν. Ευρυτανίας.
 
στ.-Ημερίδα - Συνέδριο με θέμα: «Γρανίτσα: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Δυτικής Ευρυτανίας». (Γρανίτσα, 01-08-2009) σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Απεραντίων, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας, την Αδελφότητα Γρανιτσιωτών «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΙΧΑΗΛ» και τους άλλους Πολιτιστικούς Συλλόγους της Γρανίτσας). Τα πρακτικά εκδόθηκαν σε καλαίσθητο τόμο.
 
            ζ.-Ημερίδες - Εκδηλώσεις τιμής για τον Παναγιώτη Κ. Βλάχο, στις 15-3-2010 στην Αίθουσα της Εταιρείας Φίλων του Λαού (Λαϊκό Πανεπιστήμιο)στην Αθήνα και στις 15-5-2010, στο Καρπενήσι (Αίθουσα «ΕΥΤΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»).
 
η.- Τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο στο Δήμο Δομνίστας – Ευρυτανίας, στις 23, 24 και 25 -7- 2010 με θέμα: «Ιστορία και Πολιτισμός της περιοχής του Δήμου Δομνίστας – Ευρυτανίας», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Τα πρακτικά εκδόθηκαν σε δύο (2) καλαίσθητους τόμους.
 
θ..- «Συμπόσιο  Ζαχαρίας Παπαντωνίου» στις 12-12-2010 στην Ακαδημία Αθηνών, στα πλαίσια Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, που είχε ως θέμα του: «Λαϊκός Πολιτισμός και Έντεχνος Λόγος (Ποίηση – Πεζογραφία – Θέατρο»)
 
Β΄.-  Εξορμήσεις της Ομάδας Ιατρών Αλληλεγγύης - Μαθήματα Πρώτων  Βοηθειών
 
α.- Εξόρμηση 20μελούς Ομάδας Ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων,  του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης  στους Δήμους Απεραντίων και Ασπροποτάμου (Γρανίτσα – Βελαόρα και Ραπτόπουλο) στις 1 και 2-11-2008, όπου πραγματοποιήθηκαν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε 252 μαθητές.
 
β.- Διδασκαλία μαθημάτων  Πρώτων Βοηθειών από έμπειρες εκπαιδεύτριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στους μαθητές και εκπαιδευτικούς των Σχολείων των Δήμων Απεραντίων και Ασπροποτάμου στις 29 και 30-11-2010.
 
γ.- Εξόρμηση 12μελούς Ομάδας Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης στις 9, 10 και 11-12-2010 στο Δήμο Ασπροποτάμου, όπου εξετάστηκαν οι εκεί μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 
δ.- Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα: «ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ» σε συνεργασία με τον Ε.Ε.Σ. Το φυλλάδιο αυτό μοιράστηκε σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς  των Δήμων Απεραντίων και Ασπροποτάμου.
 
(Οι α, β και γ δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος  «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 2010», το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και έγινε σε συνεργασία τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης).
 
Γ΄.-  Εκδηλώσεις προς τιμήν των Ευρυτάνων Αγίων
 
-Θρησκευτική και πνευματική εκδήλωση προς τιμήν του Νεομάρτυρα Μιχαήλ του εκ Γρανίτσης, στις 19-10-2008, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνα, όπου και μικρό παρεκκλήσιο του Αγίου, σε συνεργασία με την Αδελφότητα Γρανιτσιωτών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο χρυσός παραολυμπιονίκης  κ. Χρήστος - Αλέξανδρος Ταμπαξής. 
 
-Θρησκευτική και πνευματική εκδήλωση προς τιμήν του Οσιομάρτυρα Αγίου Γερασίμου του Νέου, του Μεγαλοχωρίτου,  στον Ιδρυματικό Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου της Στέγης Γερόντων Κυψέλης στις 11-10-2009, σε συνεργασία με την Αδελφότητα Μεγαλοχωριτών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο ελλογιμότατος πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Βαστάκης.
 
-Θρησκευτική και πνευματική εκδήλωση προς τιμήν του Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καματερού, στις 17-10-2010 και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Βραγγιανιτών «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ».
 
Δ.- «2010: Έτος Ζαχαρία Παπαντωνίου» - 70 χρόνια από το θάνατό του (1940-2010) .
α.- Ανακαίνιση και ευπρεπισμός του εγκαταλειμμένου τάφου του Ζαχαρία Παπαντωνίου  στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών, όπου προστέθηκαν η προτομή του, σε φυσικό μέγεθος (αντίγραφο της υπάρχουσας στην Εθνική Πινακοθήκη του μεγάλου γλύπτη Δημητριάδη) και μαρμάρινο «ανοικτό βιβλίο» στο οποίο αναγράφονται στίχοι  από το ποίημά του «Η προσευχή του ταπεινού».
β.- Αρχιερατική επιμνημόσυνη δέηση επί του τάφου του στις 29-5-2010 χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου. Ακολούθησε σε παρακείμενη αίθουσα του Α΄ Κοιμητηρίου δεξίωση με  ολιγόλεπτες  εισηγήσεις για τη ζωή και το έργο του Ζαχαρία Παπαντωνίου.
γ.- Εκδήλωση  των μαθητών του 2ου Λυκείου Λαμίας, στις 27-10-2010 με θέμα: «Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου των παιδικών μας χρόνων». Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Πανευρυτανική Ένωση.
δ.- Εκδήλωση στο Αγρίνιο με θέμα: «2010: Έτος Ζαχαρία Παπαντωνίου», σε συνεργασία με το εκεί Πειραματικό Μουσικό Σχολείο «Ρωμανός ο Μελωδός», στις 6-2-2011, κατά την οποία ακούστηκαν και μελοποιημένα ποιήματά του, τα οποία αποδόθηκαν θαυμάσια από τη χορωδία «Αλθαία».
ε.- «Συμπόσιο Ζαχαρίας Παπαντωνίου» στην Ακαδημία Αθηνών  ( 12-12-2010, βλ. παραπάνω, ημερίδες – συνέδρια).
στ.- Εκκρεμεί η κατασκευή και τοποθέτηση της προτομής του Ζαχαρία Παπαντωνίου στη γενέτειρά του, στο Καρπενήσι. Το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη, εν αναμονή σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου.
 
Ε΄.- Εκθέσεις
• ? Έκθεση με θέμα: «Ελληνικές Αρχαιότητες πριν και μετά. Αναπαραστάσεις Αρχαίων Ελληνικών Μνημείων» στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου, από 9-17/5/2009, και με την συνεργασία  του Μουσείου Ευρωπαϊκής και Ανατολικής Τέχνης 1984.
• ? Έκθεση Φωτογραφιών με θέμα: «Μνημεία της Ευρυτανίας» στις 23,24 και 25-8-2010 στη Δομνίστα Ευρυτανίας (παράλληλα με το εκεί πραγματοποιηθέν Συνέδριο για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της περιοχής)
• ? Έκθεση «Ζαχαρίας Παπαντωνίου: Από τα ψηλά βουνά της Ευρυτανίας στην Ακαδημία Αθηνών» στο χώρο του κεντρικού κτηρίου της Ακαδημίας Αθηνών (Ανατολική αίθουσα στις 9,10,11 και 12-12-2010). Η έκθεση αυτή οργανώθηκε από το Κέντρο Έρευνας της  Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και κύριος αρωγός της ήταν η Πανευρυτανική Ένωση.
 
ΣΤ.- Άλλες εκδηλώσεις
• ? Παρουσίαση του λευκώματος  «Θανάσης Μπακογιώργος,50 χρόνια ζωγραφική» στο Βιβλιοπωλείο «Ιανός» στις 15-11-2009, σε συνεργασία με το Βιβλιοπωλείο «Ιανός» και την Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων.
• ? Παρουσίαση του 2τομου έργου «Τα Άγραφα στη διαδρομή της Ιστορίας» (Πρακτικά Συνεδρίου) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων, στις 3-3-2010, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου. (Χορηγός κ. Στέφανος Κωστούλας).
• ? Παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Μπουμπουρή «Ο Κώστας Μπαλάφας και η Ελλάδα του» (Αθήνα 2010), στις 29-09-2010 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Μεγάρου  της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων (Χορηγός κ. Στέφανος Κωστούλας).
• ? Παρουσίαση των πρακτικών των Συνεδρίων  των Αγράφων, της Γρανίτσας και της Δομνίστας,  στην αίθουσα του Παπαστράτειου Μεγάρου  της  Γυμναστικής Εταιρείας  Αγρινίου (Γ.Ε.Α.)  στις 5-2-2011.
 
Ζ.- Έκδοση του περιοδικού «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
• • Από την εκδοτική ανθοφορία της «Πανευρυτανικής», συνεχίζεται η έκδοση του περιοδικού «Ευρυτανικά Χρονικά» από το τεύχος. 17/Ιαν-Φεβρ.-Μάρτ. 2006 έως τχ. 36/Οκτ.-Νοέμ.-Δεκ. 2010. Τα «Ευρυτανικά Χρονικά» διαβάζονται παντού και μέσω της φιλόξενης ιστοσελίδας του Αγραφιώτη Χρήστου Κίτσιου www.agrafiotis.gr, σύντομα δε θα διαβάζονται και από την ιστοσελίδα της Ένωσης. Στο περιοδικό απένειμε τιμητική διάκριση η «Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων» (Μάρτιος 2008).
 
Η.- Έκδοση βιβλίων
Εντυπωσιάζει ο αριθμός των ευρυτανικών βιβλίων που εκδίδει η Πανευρυτανική ΄Ενωση κατά την τελευταία 5ετία και που ανέρχονται στον αριθμό των δεκαοκτώ (18, τόμοι 20)!. Οι πολύτιμοι αυτοί  τόμοι, κάποτε και ογκώδεις, αναδεικνύουν την ιστορική ταυτότητα της Ευρυτανίας, γιατί η «Πανευρυτανική Ένωση» κοιτάζει μπροστά το μέλλον, αλλά δεν ξεκόβει από τις ρίζες.
Οι τίτλοι των βιβλίων που εκδίδει η «Πανευρυτανική Ένωση» το διάστημα από το 2006 έως το 2010 είναι οι εξής:
 1.-Ανάργυρος – Γιάννης Μαυρομύτης, «Καρπενήσι 1810-1820», (2006), σελ. 174
 2.- Παύλος Νταλλής, «Η Βούλπη και η Παλαιοκατούνα Ευρυτανίας. Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία»,  (2007), σελ. 312
 3.- Μιχάλης Σταφυλάς, «Ευρυτανικά. Ιστορία-Άνθρωποι-Περιβάλλον», (2008), σελ. 184
4.-«Η Βούλπη στη διαδρομή της Ιστορίας», Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα 2008, σελ.208.
5.-«Ασπροπόταμος: Άγνωστη Ιστορία και Σύγχρονη Ανάπτυξη», Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα 2009, σελ. 224.
6.- Γιάννη Σταθόπουλου, «Ο Στραβομανώλης – Οι Τρεις Συμβουλές», (Θεατρικά), Αθήνα 2009, σελ. 144.
7.- Μιχάλη Σταφυλά, «Γεώργιος Καφαντάρης, Μια ζωή στις επάλξεις της Δημοκρατίας», Β΄ Έκδοση, Αθήνα 2009, σελ. 526.
8.- Κωνσταντίνου Ηλία Μήτσιου, «Εκ βαθέων», σκέψεις και προτάσεις για την Ευρυτανία», Αθήνα 2009, σελ. 132.
9.- «Τα Άγραφα στη Διαδρομή της Ιστορίας», Τόμοι Α΄, Β΄, Πρακτικά Συνεδρίου,  Αθήνα 2009, σελ. 1.048.
10.- Μιχάλης Σταφυλάς, «Επιστροφή στο παρελθόν, Μαρτυρίες σε πρώτο πρόσωπο», Αθήνα 2010, σελ. 248.
11.- «Πνευματικές Προσεγγίσεις: Η περίπτωση του Μάρκου Γκιόλια», Πρακτικά Ημερίδας,  Αθήνα 2010, σελ. 152.
12.- Γεώργιος Ιωάν. Αρμάγος, «Μνήμες Καρπενησίου (1930-1950)», Αθήνα 2010, σελ. 136.
13.-Πατάπιος Μοναχός Καυσοκαλυβίτης, « Όσιος Παρθένιος ο Σκούρτος, ο εκ Φουρνά των Αγράφων. Ο βίος και το ζωγραφικό του έργο», Αθήνα 2010, σελ. 176.
14.- «Γρανίτσα: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Δυτικής Ευρυτανίας», Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα 2010, σελ. 312.
15.- «Ιστορία και Πολιτισμός της περιοχής του Δήμου Δομνίστας Ευρυτανίας», Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμοι Α΄, Β΄, Αθήνα 2010, σελ. 1.016.
16.- Κλεομένης  Κουτσούκης, «Μνήμη Τάκη Τουλούπα, Πολιτικό Μνημόσυνο Δημητρίου Ανδρέα Τουλούπα», Αθήνα 2011, σελ. 280.
17.- Γεώργιος Κων/νου Γιαννίτσαρης, «Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ευρυτανίας»,  σελ. 448.
18.- Μιχάλης Σταφυλάς, «Δικαίωμα στο όνειρο, Ποιήματα μιας άλλης εποχής», Αθήνα 2011, σελ. 64.
 
Η έκδοση των είκοσι ενός (21) τευχών του περιοδικού «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» και των παραπάνω δεκαοκτώ (18)  βιβλίων ( 20 τόμοι) μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών  αποτελεί πραγματικό άθλο  και, φυσικά, πανελλήνιο ρεκόρ!  Και γενικεύοντας το ρηθέν υπό του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, κατά την παρουσίαση του 2τομου έργου «Τα Άγραφα στη διαδρομή της Ιστορίας» (3-3-2010), θεωρούμε όντως όλοι μας πως το επίτευγμα αυτό αποτελεί  «… ένα απαύγασμα ενός κόπου, μιας πορείας, μιας συλλογικής εργασίας, μιας εργασίας, που μέσα από αυτή βλέπουμε την Ευρυτανία, τα Άγραφα να παρελαύνουν στη φαντασία μας και να μας κάνουν  συμμέτοχους στον πολιτισμό της περιοχής αυτής….».


Πανευρυτανική Ένωση
Κλεισθένους 17 - 4ος Όροφος
Τ.Κ. 105.52 Αθήνα
Τηλ./Φαξ 210-324001 210-6920004
http://www.panevrytaniki.gr/
< Προηγ.   Επόμ. >
2brisi01.JPG
Πως θα φτάσετε
Χάρτες / GPS / SAT
Χρήσιμα τηλέφωνα
Ο καιρός στ' Άγραφα

 Ένας  τόπος  οικολογικής   
 απόδρασης  σας  περιμένει !  
Πατήστε για μεγέθυνση

 Το βήμα των Αγραφιωτών 
    Αρχείο ηχογραφήσεων         Από  τον  εβδομαδιαίο  
     τύπο της Ευρυτανίας  

 "  Ο  Διαδικτυακός χάρτης     
       του Δήμου Αγράφων   "  


  Συντονιστείτε στα  FM-88.1  

  στη  Δυτική  Ευρυτανία   

  ή  στο διαδίκτυο  LIVE